Du är här

Om oss

Page Personnel är ett rekryteringsföretag som erbjuder specialisttjänster till organisationer som behöver rekrytera kvalificerad kompetens. Page Personnel fokuserar på att förmedla specialister för både tidsbegränsade uppdrag samt fasta anställningar. Oförutsedda sjukdomar och avgångar, snabb tillväxt, tidspress i väntan på att tillsätta fasta tjänster, omstruktureringar och omorganisationer, är några exempel på situationer som gör att organisationer måste nyanställa eller tillfälligt ta hjälp av erfaren och kvalificerad personal.

Page Personnel är en del av PageGroup, ett av världens mest kända och ansedda rekryteringsföretag. Page Personnel, som grundades 1994, har sedan dess genomgått en stark expansion. Idag har företaget verksamhet i 20 länder.

 

Vad som särskiljer oss

Med erfarenhet och inriktning inom de områden som de ansvarar för, har Page Personnels konsulter en utmärkt kunskap om sin marknad.
De arbetar självständigt med hela rekryteringsprocessen:

  • Hantering av kundkonton med analys av kundernas behov och framtagning av arbetsbeskrivningar.
  • Urval av de mest intressanta kandidaterna genom personliga intervjuer.
  • Presentation av utvalda kandidater samt uppföljning efter avslutad rekryteringsprocess.

 

Page Personnel har inriktat sig på rekrytering inom:

 

Våra styrkor

Snabb respons

Tack vare ett kraftfullt informationssystem och en effektiv organisation kan Page Personnel tillgodose kundernas behov med kortast möjliga tidsmarginal. Vår databas, ett omfattande kontaktnät och god marknadskännedom gör att vi kan hålla kontakten med kandidater som är kvalificerade inom sina respektive områden, och tillgängliga med kort varsel.

Specialisering och effektivitet

Vår specialisering inom ekonomi & redovisning och kontor & administration gör att vi kan presentera kandidater som uppfyller kundernas behov fullt ut. Hos Page Personnel får både kunder och kandidater en egen kontaktperson. Den ansvarige rekryteringskonsulten har på så sätt överblick och kunskap om hela processen och känner till båda parters önskemål.

Uppföljning

Rekryteringskonsulten håller tät kontakt med kandidaterna och kunderna och vi genomför regelbundet utvärderingar och uppföljningar efter en framgångsrik placering.