English

Sammanfattning

Trots variationer i de olika ländernas praxis, har tidsbegränsade anställningar en fast och etablerad position på världens arbetsmarknader. För att ta reda på hur man ser på tidsbegränsade anställningar och interim management världen runt, har Page Personnel utfört en studie bland både arbetsgivare och konsulter i 17 länder.

PDF File Icon Ladda ned en kopia på sammanfattningen


Faktablad

Hur uppfattar svenska arbetsgivare och konsulter tidsbegränsade anställningar och interim management? Vilka är drivkrafterna bakom att använda sig av tillfälliga anställningar och interim management? Vilken roll spelar bemanningsföretag på marknaden för tidsbegränsade anställningar? Läs mer i faktabladet.

PDF File Icon Ladda ned en kopia på faktabladet